Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

WOZ beschikking

Maak tijdig bezwaar tegen de WOZ-beschikking

Elke huiseigenaar heeft onlangs de WOZ-beschikking in de bus gekregen of krijgt die binnenkort. Is de waarde van een huis te hoog ingeschat en doet de eigenaar hier niets tegen, dan betaalt hij het komende jaar teveel belasting. Hoe maakt iemand bezwaar?


De nieuwe WOZ-beschikking is bepalend voor de inkomstenbelasting, onroerende zaakbelasting en waterschapsheffing die de woningeigenaar het komende jaar betaalt. Die zijn namelijk gebaseerd op de door de gemeente geschatte waarde van het huis. De eigenaar ontvangt de beschikking ieder jaar.

Tijdig bezwaar


Een bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking zijn ingediend. Is deze termijn niet haalbaar, stuur of fax dan alvast een brief waarin onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift' staat dat het bezwaar binnen bepaalde tijd wordt aangevuld. De eigenaar verliest dan geen rechten. Geef wel aan voor welke datum de gemeente een aanvulling kan verwachten.

Bekijk de WOZ-beschikking kritisch

Gerelateerd nieuws

Huiseigenaren wacht flink hogere rekening ozb

Verplichting gebruik woning als dierenopvangtehuis niet waardedrukkend

Bodemverontreiniging en ligging verlagen WOZ-waarde

De nieuwe waarde van de woning is vastgesteld per 1 januari 2009 (dit is dus de nieuwe peildatum). Wat het huis nu waard is, is dus niet bepalend. Is de woning op dat moment waarschijnlijk meer waard, dan heeft bezwaar maken in de meeste gevallen geen zin. Is de eigenaar in de veronderstelling dat de woning op dat moment minder waard was, dan kan hij wellicht met succes bezwaar maken.

Reële waarde


Maakt de eigenaar bezwaar tegen de vastgestelde waarde, dan moet hij wel een idee hebben wat reëel is. Vraag bij twijfel het onderliggend taxatieverslag op. Afhankelijk van de gemeente kan de eigenaar het verslag â€"soms via internet- inzien of toegestuurd krijgen (eventueel per e-mail). Ook informatie opvragen bij bewoners in de buurt, een makelaar, het kadaster (Koopsomtelefoon: 0900-202 02 01, € 0,80 per minuut) of een taxateur is verstandig. Daarnaast stelt verzekeringsadviseur de Hypotheker een gratis basistoetsing beschikbaar, de Woningwaardemeter, waarmee een globale waardebepaling van het huis kan worden opgemaakt. Vul bij de toetsdatum 1-1-2009 in!

Hoe maakt iemand bezwaar?


Zit de gemeente met haar schatting te hoog, teken dan bezwaar aan. De Hypotheker heeft een voorbeeldbrief opgesteld die aan de gemeente kan worden gestuurd. In de voorbeeldbrief staan staan alvast een aantal argumenten die voor de onderbouwing van belang zijn. Sommige gemeenten sturen een standaard reactieformulier met de WOZ-beschikking mee of bieden de mogelijkheid om via internet bezwaar te maken. Sinds 2005 heeft de Tweede Kamer overigens wel een bezwaardrempel ingevoerd. Wijzigt de waarde niet meer dan de gestelde drempel, dan blijft de WOZ-waarde gehandhaafd(zie voor de berekening: Rekenmodel bezwaarmarge WOZ).

Hogere WOZ soms voordelig


Een hogere WOZ waarde heeft ook positieve kanten, bijvoorbeeld als de eigenaar gaat verbouwen of de hypotheek wil oversluiten of verhogen. Normaal gesproken moet het huis dan worden getaxeerd. Er zijn geldverstrekkers die een taxatie achterwege willen laten als de lening na verbouwing lager is dan een bepaald percentage van de WOZ waarde. Zo spaart de eigenaar in elk geval de taxatiekosten uit.

[ Bron: De Hypotheker ]

« naar overzicht