Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

Uitstel heffing erfbelasting

Bron: Monuta 

Sinds een uitzending van TROS RADAR begin maart krijgt het notariaat veel vragen over zogenaamde testamenten met "tweetrapsmakingen". Hieronder staat uitgelegd wat een tweetrapsmaking is en tevens vindt u een aantal vragen en de bijbehorende antwoorden aan. Alle tarieven en bedragen hebben betrekking op het belastingjaar 2010.

Bij de tweetrapsmaking beschikt de testateur (erflater) tweemaal over zijn nagelaten goederen. Hij bepaalt bij testament dat het recht van de erfgenaam (bezwaarde) bij diens overlijden eindigt en dat daarna een of meer anderen (verwachters) als erfgenaam opkomen indien zij nog leven. Zowel de bezwaarde als de verwachter ontvangt van de erflater, echter na elkaar en onder de voorwaarde dat de verwachter nog leeft op het moment dat de bezwaarde overlijdt. Een voorbeeld. Opa Jansen bepaalt bij testament dat zijn zoon Kees van hem erft en dat als Kees komt te overlijden kleindochter Sara deze erfenis (of wat er van over is) erft. Meestal wordt bij de tweetrapsmaking bepaald dat de bezwaarde mag vervreemden en verteren. De zoon Kees kan de erfenis dus ook (gedeeltelijk) opmaken. 

Besparen dat soort testamenten met "tweetrapsmakingen" nu werkelijk erfbelasting?
Nee, althans dat is niet de vooropgezette bedoeling. Er kan in totaal, dus na twee overlijdens, soms zelfs meer erfbelasting verschuldigd zijn. De bedoeling van een testament met een tweetrapsmaking is juist om bij het overlijden van de eerst stervende partner geen erfbelasting verschuldigd te zijn. Het feit dat de kinderen wellicht meer erfbelasting betalen bij het overlijden van de langstlevende partner wordt daarbij voor lief genomen.

* In de Tv-uitzending is gesproken over een vrijstelling erfbelasting van de langstlevende van
maar liefst € 600.000,00. Is dat juist?

Dat kan juist zijn. De omvang van de vrijstelling is mede afhankelijk van de omvang van de pensioenrechten die de langstlevende krijgt. Het komt er ruwweg op neer dat de helft van de waarde van pensioenrechten die de langstlevende bij het overlijden heeft verkregen, in mindering komen op de vrijstelling tot een
minimum van € 155.000,00. Slechts als de langstlevende geenn pensioen ontvangt is de vrijstelling   €600.000,00. In alle andere gevallen ligt de vrijstelling ergens tussen de € 155.000,00 en de €600.000,00.

* Ik hoorde dat het testament er vanuit gaat dat ik mijn partner tot enig erfgenaam benoem. Onterf ik dan dus mijn kinderen?
Ja. Krachtens een dergelijk testament is er maar 1 erfgenaam en dat is de langstlevende. Indien de waarde van de nalatenschap vervolgens lager is dan de vrijstelling erfbelasting die de langstlevende heeft, is er op dat moment geenn erfbelasting verschuldigd. De kinderen zijn daarnaast ook geen erfbelasting verschuldigd, omdat zij niets erven. Zij zijn slechts erfgenaam van de langstlevende en krachtens de tweetrapsmaking 'verwachter' in de nalatenschap van de eerststervende. Maar het zijn van 'verwachter' is toch iets anders dan het zijn van erfgenaam. Zo zal de langstlevende een administratief verschil moeten blijven maken tussen zijn/haar eigen vermogen en het vermogen dat hij/zij in het kader van de tweetrapsmaking onder hem/haar heeft.

* Ik ben weduwe. Moet ik ook een testament met een tweetrapsmaking maken?
Nee. Kinderen zullen, indien zij elk meer krijgen dan €19.000,00, erfbelasting moeten betalen. Deze vrijstelling geldt evenwel ook voor kleinkinderen. Het kan dus erg aantrekkelijk zijn om ook kleinkinderen rechtstreeks in een testament te bevoordelen. Wellicht kunt u bovendien nog schenkingen doen aan de (klein-)kinderen om die belastingdruk te verlagen. Kinderen hebben een vrijstelling schenkbelasting van €5.000,00 per jaar (en eenmalig €24.000,00 of onder voorwaarden zelfs € 50.000,00). Kleinkinderen hebben vrijstelling schenkbelasting van €2.000,00 per jaar. (Zie ook: http://www.belastingdienst.nl/particulier/schenken)

* Wanneer zou u mij dan zo'n testament met tweetrapsmaking aanraden?
Een dergelijk testament zal vooral aantrekkelijk zijn indien de feitelijke betaling van erfbelasting bij het eerste overlijden bezwaarlijk is. Bijvoorbeeld omdat er nauwelijks contanten zijn en er dus een (hypothecaire) geldlening zou moeten worden aangegaan om geld te krijgen voor de betaling van de erfbelasting. Samen met de notaris zal voor elk concreet geval een goede beslissing kunnen worden gemaakt.

« naar overzicht