Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

Successiewet ongehuwd samenwonenden

 

WIJZIGING SUCCESSIEWET; HOE ZIT DAT?Per 1 januari 2010 wordt de huidige Successiewet 1956 vervangen door de Wet schenk- en erfbelasting. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor mensen die ongehuwd en zonder samenlevingscontract korter dan 5 jaar samenwonen.

Oude situatie
Voor bovengenoemde groep mensen gold dat samenwoners die korter dan 5 jaar samenwonen recht hadden op vrijstelling. Zo gold er voor twee jaar samenwonen een vrijstelling van € 106.510,-, voor drie jaar € 159.769,- en voor vier jaar € 213.026,-.

Nieuwe situatie
De Successiewet wordt vervangen door de Wet schenking- en erfbelasting. In het geval de partner komt de overlijden gaan samenwoners die korter dan 5 jaar samenwonen zonder notarieel samenlevingscontract straks fors meer belasting betalen. De erfenis is reeds belast vanaf € 2.000,- met alle gevolgen van dien. De achterblijvende partner wordt hier ook nog eens geconfronteerd met een heffing van 30% over een erfenis tot € 125.000,- en over het meerdere zelfs 40%.

« naar overzicht