Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

RENTEDRAGENDE STUDIELENING KIND BELEMMERING VOOR AFTREK


Als ouder kunt u onder voorwaarden een vast bedrag wegens
uitgaven voor levensonderhoud van uw kinderen in aftrek brengen.
Dat is het geval als u voor uw kind geen recht heeft op
kinderbijslag en uw kind geen recht heeft op gewone
studiefinanciering (basisbeurs). Op basis van de wet geldt
daarbij als voorwaarde dat u zich redelijkerwijs gedrongen moet
kunnen voelen deze uitgaven te doen. Daarbij is bijvoorbeeld van
belang of het kind eigen inkomsten en/of vermogen heeft. De Hoge
Raad heeft onlangs beslist dat daarbij ook rekening moet worden
gehouden met een rentedragende studielening van de Informatie
Beheer Groep aan het kind waarmee het in zijn levensonderhoud
voorziet. Als gevolg hiervan kan de aftrek voor de uitgaven van
levensonderhoud van de ouder beperkt worden.

« naar overzicht