Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

Provisieverbod voor financieel adviseurs

Er komt een verbod op provisies voor ingewikkelde financiële producten zoals pensioenverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken. De adviseur (bemiddelaar/tussenpersoon) ontvangt niet langer provisie van de aanbieder van het financiële product. De afnemer (consument/klant) van het financiële product betaalt altijd rechtstreeks aan de adviseur voor het advies dat hij krijgt.

• Provisieverbod per 1 januari 2013
• Klant betaalt voor advies
• Verdienmodel adviseur verandert
• Meeste klanten blijven advies afnemen


Welke producten?
Zoals het wetsvoorstel nu luidt, gaat het provisieverbod gelden voor hypothecaire kredieten, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en complexe producten. 
Voorbeelden van -aangewezen- complexe producten zijn:
- Spaarhypotheken
- Bankspaarproducten
- Levensverzekeringen in de vorm van lijfrenteverzekeringen
- Beleggingsverzekeringen

Waarom?

Het kabinet wil met het provisieverbod bereiken dat adviseurs het belang van de klant meer centraal stellen bij het adviseren. Met andere woorden: de adviseur moet meer naast de klanten komen te staan. In plaats van provisie zal de klant voortaan een vergoeding betalen aan de adviseur voor het adviseren over en het afsluiten van de verzekering. Dus, naast een overeenkomst met de aanbieder van het financiële product, neemt de klant dan ook een (aparte) dienst af voor de advisering over dit product.

Voor wie?

- Financieel adviseurs
- Financieel bemiddelaars

Wanneer?
Het provisieverbod wordt op 1 januari 2013 ingevoerd. De definitieve teksten worden in het najaar door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Veranderingen zijn tot die tijd nog mogelijk.

Verdienmodel

Het provisieverbod betekent een grote verandering voor het verdienmodel van de adviseur. De adviseur zal meer gedwongen worden om te concurreren op kwaliteit en prijs van het advies. De markt wordt steeds dynamischer, waarbij klanten minder tevreden, minder loyaal en meer prijsbewust zijn.

Onderzoek
Voor Stichting Erkend Hypotheekadviseur deed Intomart Gfk onderzoek naar de impact van kosten op de keuze voor hypotheekadvies. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de klanten behoefte heeft aan advisering, omdat dit een veiliger gevoel geeft bij het maken van een keuze voor een financieel product. Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer 75 procent van de klanten advies blijft afnemen. Echter, veel klanten gaan onderdelen van het adviestraject zelf doen. Daarnaast concludeert Intomart Gfk in zijn onderzoek dat het belangrijk is "dat de waarde van de dienstverlening expliciet duidelijk gemaakt wordt aan de consument". Met andere woorden: de klant heeft een adviesbehoefte, maar kan de waarde van het advies niet goed bepalen.

 Bron: Business Compleet

« naar overzicht