Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

PENSIOENAKKOORD TUSSEN KABINET EN SOCIALE PARTNERS


Op 4 juni 2011 heeft het kabinet met de werkgeversorganisaties en
vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst van het
pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken. De
belangrijkste afspraken houden het volgende in: de AOW-leeftijd
gaat in 2020 omhoog naar 66 en naar verwachting in 2025 naar 67
jaar; het AOW-pensioen gaat vanaf 2013 tot 2028 met 0,6% extra
omhoog boven de gebruikelijke indexatie; er komt een flexibele
AOW wat betreft het moment om te stoppen met werken (eerder dan
met 66 jaar stoppen betekent een 6,5% lagere AOW-uitkering, later
stoppen dan met 66 jaar betekent een 6,5% hogere uitkering); de
premies voor aanvullende pensioenen (pensioen uit dienstverband)
worden stabieler; door cao-afspraken wordt het voor oudere
werknemers makkelijker gemaakt om door te werken. Het
pensioenakkoord leidt tot diverse aanpassingen van het op 10 mei
2011 ingediende wetsvoorstel Wet verhoging pensioenleeftijd naar
66 jaar. Belangrijke aanpassingen betreffen de ongedaanmaking van
de in het wetsvoorstel voorgestelde verlaging van de
opbouwpercentages voor pensioenen gebaseerd op de
eindloonregeling (van 2% naar 1,75%) en de middelloonregeling
(van 2,25% naar 2%) en de verhoging van de pensioenleeftijd naar
67 jaar in 2025.

« naar overzicht