Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

Ontbreken bouwbonnen = geen belastingaftrek

Art. 3.123 wet IB 2001: In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen worden tot de schulden die zijn aangegaan ter verwerving van de eigen woning gerekend schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van de woning voorzover de verbetering en het onderhoud met schriftelijke bescheiden zijn te staven. In art. 42b, lid 5 wet IB 1964 was dit ook al geregeld in verband met de saldering van ontvangen rente. Wij zijn van mening dat gepinde bedragen op bankafschriften niet voldoen aan dat laatste.", stelt de Belastingdienst tijdens een rechtszaak.

De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de onderhavige aanslag IB/PVV 2008 het bedrag van € 48.110 niet als eigenwoningschuld in de zin van artikel 3.120, lid 1, letter a, Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aangemerkt, omdat belanghebbende de verbetering en het onderhoud niet met schriftelijke bescheiden heeft gestaafd. De daarop betrekking hebbende rente van € 2.174, notariskosten van € 9 en taxatiekosten van € 209, heeft de Inspecteur niet aanvaard als kosten met betrekking tot de eigen woning.

« naar overzicht