Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

Kinderopvangtoeslag

Fraude en oneigenlijk gebruik kinderopvang stevig aangepakt

16-05-2011 10:24 Ministerie van SZW en minsiterie van Financiën

De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.Bij dagopvang (0-4 jarigen) hebben de ouders of verzorgers recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren. Zo worden ook de reistijd en (middag)pauzetijd gecompenseerd. Dit staat in een brief van minister Kamp (SZW) en staatssecretaris Weekers (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Voor de buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70% van hun gewerkte uren kunnen declareren als opvanguren. Daarnaast krijgen kinderopvanginstellingen de plicht om ouders te informeren voor welk aantal opvanguren men in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

De controles op fraude zullen worden aangescherpt en de boetes bij overtredingen kunnen oplopen tot 100 procent van het fraudebedrag. Ook krijgen ouders een boete als zij bijvoorbeeld een verlaging van het aantal opvanguren niet tijdig doorgeven. De mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht te ontvangen wordt beperkt.

« naar overzicht