Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

HYPOTHEEKADVISEUR WORDT 'FINANCIEEL HUISARTS'

HYPOTHEEKADVISEUR WORDT 'FINANCIEEL HUISARTS'

Klanten van hypotheekadviseurs hebben behoefte aan algemeen advies zonder dat sprake is van acute financiële problemen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs. Op haar congres gaf de SEH het startschot voor de verbreding van de 12.000 erkend hypotheekadviseurs naar financieel adviseurs.

Uit onderzoek onder 500 erkend hypotheekadviseurs blijkt een toenemende onzekerheid onder hun klanten over hun financiële positie. Die onzekerheid leidt tot een verandering in de adviesvraag. Bovenaan het lijstje staan de vragen die klanten hebben over al of niet aflossen, daarna volgen vragen over het ‘onder water staan van het huis'. Maar ook financiële problemen als gevolg van echtscheiding scoren hoog. Betrekkelijk nieuw is dat klanten algemeen advies willen zonder dat sprake is van acute financiële problemen. Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid, is er voldoende pensioen opgebouwd, hoe betalen we de studie van de kinderen en wat gebeurt er met het vermogen als je in een verzorgingshuis wordt opgenomen? Allemaal zaken waar klanten volgens het onderzoek graag met een adviseur, een soort 'financiële huisarts', over willen praten.

De respondenten constateren dat klanten wel over enige financiële kennis beschikken, maar dat die al gauw tekort schiet om een goed overzicht van de financiële situatie te hebben. Goed advies is en blijft dus onontbeerlijk om financieel gezond te blijven. Ruim 80 procent van de ondervraagde erkend hypotheekadviseurs onderkennen de noodzaak zich te verbreden tot financieel adviseur. Om goed financieel advies ook in de toekomst te blijven waarborgen zet de SEH in op de verbreding van erkend hypotheekadviseurs. De financieel adviseur zal volgens de SEH over bredere kennis moeten beschikken om zo de klant goed te kunnen ondersteunen bij het maken van belangrijke financiële keuzes, juist ook buiten het terrein van de woningfinanciering.

« naar overzicht