Hazelhoff Advies Bureau Second Opinion Hazelhoff Lease Hazelhoff Direct
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Hazelhoff Advies
Erkend Hypotheekadviseur
Stad Holland Zorgverzekeraar

Hazelhoff Advies

Geblokkerde Spaarloon vrij opneembaar

Vrijval spaarloontegoeden 2006 - 2009 vanaf 15 september 2010

Print pagina

E-mail naar een collega

13 september 2010

Minister De Jager van Financiën heeft onlangs in een ministerieel besluit een goedkeuring bekendgemaakt over de vrijval van spaarloontegoeden over de jaren 2006 tot en met 2009. Vanaf 15 september 2010 tot nadere datum zijn deze tegoeden vrij opneembaar zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. Vrijval en opname van de tegoeden is overigens niet verplicht. Degene die geen vrijval wenst, kan de spaarloontegoeden op de spaarloonrekening laten staan. De vrijval van de spaarloontegoeden is bedoeld om de economie te stimuleren. Het besluit loopt vooruit op een nog in te dienen wetsvoorstel dat de vrijval wettelijke basis zal geven. Indien het wetsvoorstel uiteindelijk niet tot wet wordt verheven, zal de goedkeuring tot vrijval gelden tot de datum waarop het duidelijk is dat het wetsvoorstel de eindstreep niet haalt. Opnames na 15 september 2010 vóór eerderbedoelde datum blijven in dat geval ongemoeid. Het besluit treedt op 15 september 2010 in werking en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Volledig bericht

Op grond van de fiscale spaarloonregeling kan een werknemer op kalenderjaarbasis maximaal € 613 uit zijn brutoloon opzij leggen als spaarloon. Spaarloon heeft enkele fiscale voordelen. De eerste is tariefsmatig van aard. Over spaarloon hoeft de werkgever geen loonbelasting en premies volksverzekeringen naar progressief tarief in te houden tot maximaal 52%, maar kan hij volstaan met een eindheffing in de loonbelasting van 25% die niet mag worden verhaald op de werknemer. Een ander voordeel van spaarloon betreft de box 3-vrijstelling van maximaal € 17.025. Voor spaarloon geldt in beginsel een blokkeringsperiode van ten minste vier jaar. Alleen voor specifieke doeleinden is spaarloon tussentijds vrij opneembaar zonder dat dat leidt tot verval van eerdergenoemde fiscale voordelen. Zie hiervoor ons nieuwsbericht van 30 oktober 2003.

Minister De Jager van Financiën heeft onlangs in een ministerieel besluit een goedkeuring bekendgemaakt over de vrijval van spaarloontegoeden over de jaren 2006 tot en met 2009. Deze maatregel was al op 7 juli 2010 aangekondigd.

Vanaf 15 september 2010 tot nadere datum zijn deze tegoeden vrij opneembaar zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. Vrijval en opname van de tegoeden is overigens niet verplicht. Degene die geen vrijval wenst, kan de spaarloontegoeden op de spaarloonrekening laten staan. De vrijval van de spaarloontegoeden is bedoeld om de economie te stimuleren. Het besluit loopt vooruit op een nog in te dienen wetsvoorstel dat de vrijval wettelijke basis zal geven. Indien het wetsvoorstel uiteindelijk niet tot wet wordt verheven, zal de goedkeuring tot vrijval gelden tot de datum waarop het duidelijk is dat het wetsvoorstel de eindstreep niet haalt. Opnames na 15 september 2010 vóór eerderbedoelde datum blijven in dat geval ongemoeid. Het besluit treedt op 15 september 2010 in werking en vervalt met ingang van 1 januari 2011. Het ministerie van Financiën heeft op de eigen website een nieuwsbericht geplaatst met de meestgestelde vragen en antwoorden.

Opmerking
Dit is niet de eerste goedkeuring van de vrijval van spaarloontegoeden met behoud van de daarvoor geldende fiscale faciliteiten voor spaarloon. Bij ministerieel besluit van 2 september 2005 had de staatssecretaris van Financiën ook al eens een goedkeuring bekendgemaakt van de vrijval van de spaarloontegoeden over de jaren 2001 tot en met 2004.

Bron: Ministerie van Financiën, 9-9-2010, www.minfin.nl.

« naar overzicht